Android中通过Intent调用其他应用的方法

  次阅读 作者:智能小宝 来源:互联网 2016-01-14 09:32 我要评论(0)

启动浏览器

代码与范例:

[java]

Intent intent <span style="color:#339933">=</span> <span style="color:#000000; font-weight:bold">new</span> Intent<span style="color:#009900">(</span>Intent.<span style="color:#006633">ACTION_VIEW</span>, Uri.<span style="color:#006633">parse</span><span style="color:#009900">(</span><span style="color:#0000ff">"http://www.google.com"</span><span style="color:#009900">)</span><span style="color:#009900">)</span><span style="color:#339933">;</span>

startActivity<span style="color:#009900">(</span>intent<span style="color:#009900">)</span><span style="color:#339933">;</span>

说明:启动浏览器并前往http://www.google.com 。

启动拨号程序

代码与范例:

[java]

Intent intent <span style="color:#339933">=</span> <span style="color:#000000; font-weight:bold">new</span> Intent<span style="color:#009900">(</span>Intent.<span style="color:#006633">ACTION_VIEW</span>, Uri.<span style="color:#006633">parse</span><span style="color:#009900">(</span><span style="color:#0000ff">"tel:138"</span><span style="color:#009900">)</span><span style="color:#009900">)</span><span style="color:#339933">;</span>

startActivity<span style="color:#009900">(</span>intent<span style="color:#009900">)</span><span style="color:#339933">;</span>

说明:启动拨号程序并输入号码138。

通话

代码与范例:

[java]

Uri uri<span style="color:#339933">=</span>Uri.<span style="color:#006633">parse</span><span style="color:#009900">(</span><span style="color:#0000ff">"tel:138"</span><span style="color:#009900">)</span><span style="color:#339933">;</span>

Intent intent<span style="color:#339933">=</span><span style="color:#000000; font-weight:bold">new</span> Intent<span style="color:#009900">(</span>Intent.<span style="color:#006633">ACTION_CALL</span>,uri<span style="color:#009900">)</span><span style="color:#339933">;</span>

startActivity<span style="color:#009900">(</span>intent<span style="color:#009900">)</span><span style="color:#339933">;</span>

说明:拨打号码138。需要为程序申请权限<uses-permission android:name=”android.permission.CALL_PHONE”/>。

发送短信

代码与范例:

[java]

Uri smsUri <span style="color:#339933">=</span> Uri.<span style="color:#006633">parse</span><span style="color:#009900">(</span>url<span style="color:#009900">)</span><span style="color:#339933">;</span>

Intent intent <span style="color:#339933">=</span> <span style="color:#000000; font-weight:bold">new</span> Intent<span style="color:#009900">(</span>Intent.<span style="color:#006633">ACTION_VIEW</span>, smsUri<span style="color:#009900">)</span><span style="color:#339933">;</span>

本站文章信息来源于网络以及网友投稿,本站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您有什么意见或建议,请联系QQ28-1688-302!

人工智能实验室
相关文章相关文章
 • 英国研发“杀生”机器人 通过生命体获取能量

  英国研发“杀生”机器人 通过生命体获取能量

 • 未来两年人工智能要怎么走?看这篇就够了

  未来两年人工智能要怎么走?看这篇就够了

 • 韩春雨称已能重复实验结果 近期将有消息公布

  韩春雨称已能重复实验结果 近期将有消息公布

 • 无人驾驶汽车如何改变城市生活?听听他们怎么说

  无人驾驶汽车如何改变城市生活?听听他们怎么说

网友点评网友点评
阅读推荐阅读推荐

据国外媒体报道,在过去两年内,聊天机器人(chatbot)、人工智能以及机器学习的研发和采用取得了巨大进展。许多初创公司正利用人工智能和...

霍金 视觉中国 图 英国著名物理学家霍金(Stephen Hawking)再次就人工智能(AI)发声,他认为:对于人类来说,强大AI的出现可能是最美妙的...

文|郑娟娟 今年,人工智能(AI) 60岁了。在AI60岁的时候,笔者想要介绍一下AI100,一个刚刚2岁的研究项目,但它的预设寿命是100年,甚至更长...

AlphaGo与李世石的人机大战,为大众迅速普及了人工智能的概念。 但对谷歌而言,除了下围棋,现在的人工智能进展到哪一步了?未来,人工智能...