Android中通过Intent调用其他应用的方法

  次阅读 来源:互联网(转载协议) 2016-01-14 09:32 我要评论(0)

启动浏览器

代码与范例:

[java]

Intent intent <span style="color:#339933">=</span> <span style="color:#000000; font-weight:bold">new</span> Intent<span style="color:#009900">(</span>Intent.<span style="color:#006633">ACTION_VIEW</span>, Uri.<span style="color:#006633">parse</span><span style="color:#009900">(</span><span style="color:#0000ff">"http://www.google.com"</span><span style="color:#009900">)</span><span style="color:#009900">)</span><span style="color:#339933">;</span>

startActivity<span style="color:#009900">(</span>intent<span style="color:#009900">)</span><span style="color:#339933">;</span>

说明:启动浏览器并前往http://www.google.com 。

启动拨号程序

代码与范例:

[java]

Intent intent <span style="color:#339933">=</span> <span style="color:#000000; font-weight:bold">new</span> Intent<span style="color:#009900">(</span>Intent.<span style="color:#006633">ACTION_VIEW</span>, Uri.<span style="color:#006633">parse</span><span style="color:#009900">(</span><span style="color:#0000ff">"tel:138"</span><span style="color:#009900">)</span><span style="color:#009900">)</span><span style="color:#339933">;</span>

startActivity<span style="color:#009900">(</span>intent<span style="color:#009900">)</span><span style="color:#339933">;</span>

说明:启动拨号程序并输入号码138。

通话

代码与范例:

[java]

Uri uri<span style="color:#339933">=</span>Uri.<span style="color:#006633">parse</span><span style="color:#009900">(</span><span style="color:#0000ff">"tel:138"</span><span style="color:#009900">)</span><span style="color:#339933">;</span>

Intent intent<span style="color:#339933">=</span><span style="color:#000000; font-weight:bold">new</span> Intent<span style="color:#009900">(</span>Intent.<span style="color:#006633">ACTION_CALL</span>,uri<span style="color:#009900">)</span><span style="color:#339933">;</span>

startActivity<span style="color:#009900">(</span>intent<span style="color:#009900">)</span><span style="color:#339933">;</span>

说明:拨打号码138。需要为程序申请权限<uses-permission android:name=”android.permission.CALL_PHONE”/>。

发送短信

代码与范例:

[java]

Uri smsUri <span style="color:#339933">=</span> Uri.<span style="color:#006633">parse</span><span style="color:#009900">(</span>url<span style="color:#009900">)</span><span style="color:#339933">;</span>

Intent intent <span style="color:#339933">=</span> <span style="color:#000000; font-weight:bold">new</span> Intent<span style="color:#009900">(</span>Intent.<span style="color:#006633">ACTION_VIEW</span>, smsUri<span style="color:#009900">)</span><span style="color:#339933">;</span>

本站部分文章来源于网络以及网友投稿,本站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您有什么意见或建议,请联系QQ28-1688-302!

人工智能实验室
相关文章相关文章
 • 2018深圳国际人工智能展览会 2018 shenzhen International Artif

  2018深圳国际人工智能展览会 2018 shenzhen International Artif

 • Oculus公布原型机,大幅度提升可视角,能实现140°的视场水平

  Oculus公布原型机,大幅度提升可视角,能实现140°的视场水平

 • Michael I. Jordan带你解读百万奖金ATEC蚂蚁人工智能大赛

  Michael I. Jordan带你解读百万奖金ATEC蚂蚁人工智能大赛

 • teamLab创始人猪子寿之: 抛去衣食住行,我还剩下什么?

  teamLab创始人猪子寿之: 抛去衣食住行,我还剩下什么?

网友点评网友点评
阅读推荐阅读推荐

据外媒报道,STEER打造了首款完全自动驾驶停车技术,旨在使常规车辆转变为无人驾驶车辆。STEER的首款技术应用是4级自动驾驶及网络安全停车...

近日,美国软性机器抓手制造商 Soft Robotics 宣布,获得 2000 万美元的融资,本轮投资者包括 Scale Venture Partners,Calibrate Ventures...

据外媒报道,加州车管局发布了《2017自动驾驶脱离报告(California Autonomous Vehicle Disengagement Reports)》,其中谈及了脱离的具体...

用人机语音交互,来解决智能家居适老的问题;通过家庭门禁与安防套件、空气净化套件、可燃气体与有害气体监控套件等相互联动,在不同生活情...